Clasa_10_TIC_cap3.jpg

1. Utilizarea formulelor și a funcțiilor
1.1. Utilizarea formulelor
  • Introducerea unei formule într-o celulă. Tehnica indicării sau punctării;
  • Copierea formulelor;
  • Comada Paste special;
  • Completarea automată a unei serii de date.
1.2. Utilizarea funcțiilor
  • Metode de introducere a funcțiilor. Tehnica indicării sau a punctării;
  • Folosirea meniului contextual și a barei de stare;
  • Folosirea funcțiilor Min, Max, Cout, Sum, Average;
  • Folosirea funcției If.

2. Gestiunea listelor de date

2.1. Sortarea datelor după un criteriu.
2.2. Sortarea datelor după mai multe criterii.
2.3. Filtrarea datelor

3. Realizarea smartart-urilor și a diagramelor

3.1. Realizarea smartart-urilor;
3.2. Realizarea diagramelor cu ajutorul datelor din registrul de calcul;
3.3. Editarea și modificarea unei diagrame;
3.4. Schimbarea tipului diagramei;
3.5. Mutarea, copierea și ștergerea diagramelor.

4. Realizarea de import obiecte

4.1. Importul de fișiere imagine, grafice;
4.2. Copierea, mutarea și redimensionarea obiectului importat.

5. Realizarea unei aplicații cu tema ”Inventarierea marfurilor unui supermarket”.

  • Evaluare


IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ÎNVĂŢARE


SUPORT DE CURS / FIŞE DE LUCRU


EVALUARE FORMATIVĂ


EVALUAREA SUMATIVĂ